Info netwerk

Het Korennetwerk

Het korennetwerk bestaat uit een netwerk van aangesloten koren uit de gemeente Lochem. Het netwerk heeft geen juridische entiteit. De doelstelling van het korennetwerk bestaat uit vier elementen:

  • Het creëren van ontmoeting tussen koren in de gemeente Lochem
  • Het uitwisselen van informatie en ervaringen
  • Het leren en inspireren van elkaarHet elkaar uitnodigen in de samenwerking

De activiteiten van het korennetwerk en de inbreng van de koren hierin zijn gericht op deze doelstelling.

Structuur

De aangesloten koren vormen gezamenlijk het korennetwerk. Het netwerk kent een klein bestuur. Bestuursleden komen uit het eigen netwerk.

Bestuur

Het bestuur is intern en extern het eerste aanspreekpunt voor het korennetwerk. Er vindt jaarlijkse afstemming plaats tussen het korennetwerk en de gemeente. Het bestuur is verantwoordelijk voor de coördinatie, de activiteiten en het penvoerder schap van het netwerk. Het netwerk heeft drie bestuursfuncties : voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert vier keer per jaar.

Activiteiten van het netwerk

Het korennetwerk organiseert twee maal per jaar een netwerkbijeenkomst. Ontmoeting en netwerken, delen van informatie en specifieke thema’s staan centraal in deze bijeenkomsten. Daarnaast worden de koren via verslagen en nieuwsbrieven geïnformeerd. Het netwerk beheert de website.

Website

Het korennetwerk heeft een eigen website. Zowel vanuit het netwerk zelf, als vanuit de koren / en projecten wordt er informatie gedeeld. Koren kunnen ook zich via het korennetwerk presenteren. Vaste onderdelen van de website zijn informatie met betrekking tot het netwerk, presentatie van koren met de activiteiten, ondersteuning en samenwerking met de gemeente, Koren-marktplaats (vraag en aanbod), agenda, nieuwsbrieven.

Financiering

Het korennetwerk kent zowel incidentele kosten, als structurele kosten. Voor de financiering van incidentele kosten wordt afstemming gezocht met de gemeente Lochem. Voor de financiering van de structurele kosten wordt er aan de koren een lidmaatschapsbijdrage gevraagd van 30 euro per jaar.
Incidentele kosten : ontwikkelkosten in relatie tot het opzetten van het netwerk, het ontwikkelen van de website en kosten mbt thema’s.
Structurele kosten : kosten beheer website, enige materiele kosten, kosten van twee jaarlijkse netwerk bijeenkomsten.

Kosten :

  • Incidentele kosten : nader te bepalen
  • Hosting website : 100 euro / jaar
  • Materiële kosten : 150 euro / jaar
  • Netwerkbijeenkomsten : 200 euro per jaar
  • Inkomsten :
  • Koren bijdrage : 30 euro/per jaar per koor

Voor het netwerk wordt er ten aanzien van de financiën gewerkt met het penvoerder schap dat bij een koor wordt ondergebracht.

Communicatie structuur

BijeenkomstDeelnemersFrequentie
Netwerk bijeenkomstVertegenwoordigers KorenTwee x per jaar
BestuursvergaderingBestuursledenVier x per jaar
Afstemming gemeenteBestuur en gemeenteEén x per jaar
Scroll naar boven